Huygens Labs helpt onderwijsinstellingen en overheden bij de vertaling van ambities naar concrete, praktisch en werkbare oplossingen

Een enorme uitdaging voor het onderwijs

De verregaande digitalisering en de enorme sneltreinvaart waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden, hebben grote invloed op onze samenleving. De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate zowel om mensen die beschikken over de juiste technologische vaardigheden als om mensen die creatief kunnen nadenken over de inzet van nieuwe technologie voor maatschappelijke vraagstukken.

Dit brengt een enorme uitdaging met zich mee voor het onderwijs. Vaak ontbreekt de tijd en know-how om zelf meer of nieuwe vormen van techniekonderwijs te realiseren die passen bij het bestaande curriculum en hun leerlingen.

Onze aanpak

Ónze uitdaging is om scholen te helpen, zowel door het aanbieden van kant-en-klare lesmodules als door hulp bij de ontwikkeling van projecten en lessen op maat.

Huygens Labs helpt onderwijsinstellingen en overheden om hun ambities te vertalen in concrete, praktisch en werkbare oplossingen. Daarbij zet Huygens Labs haar organisatorische expertise in om de werelden van onderwijs en bedrijfsleven effectief met elkaar te verbinden. Huygens stuurt op vervlechting van belangen en kweekt creëert wederzijds begrip.

Huygens richt zich op het ontwikkelen van schaalbare en betaalbare aanpakken en projecten, waarbij het praktijkgericht ontwikkelen van vaardigheden en talenten centraal staat. Ook het inspireren, ondersteunen en ontzorgen van leerkrachten is een belangrijk speerpunt.

Vanuit Huygens Labs is Harrie Ozinga betrokken als initiator, katalysator, verbinder en projectleider. Bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten werkt hij als componist en dirigent van de ondernomen projecten actief samen met een groot netwerk aan partners en specialisten.

Onze diensten zijn gericht op onderwijsinstellingen op alle niveaus, van PO tot WO. Daarnaast zijn we een sparringpartner voor overheden die onderwijs en bedrijven beter willen koppelen.

Onze diensten zijn gericht op advies en projectontwikkeling voor onderwijsinstellingen op alle niveaus, van PO tot WO. Daarnaast zijn we een sparringpartner voor overheden die onderwijs en bedrijven beter willen koppelen.

  • Ontwikkeling van O&O projecten met bedrijven
  • Ontwikkeling van lesmodules en projecten op maat
  • Opzet van een Techniekmenu voor (groepen) basisscholen
  • Trainen van leerkrachten op netwerkvaardigheden
  • Klankborden en sparren met directies en leerkrachten
  • Adviseren over vernieuwend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
  • Verzorgen van projectleiding en programma-management 

Huygens Labs werd in 2014 gelanceerd door Harrie Ozinga (toenmalig directeur van organisatie-adviesbureau Casteller) als ontwikkelomgeving voor de verrijking van W&T onderwijs op scholen. Het succes van de ondernomen projecten inspireerde Harry tot het opzetten van het maatschappelijke bedrijf Huygens Labs, dat snel uitgroeide tot een breed platform voor onderwijs en technologie op alle niveaus.

“Besmet met het onderwijsvirus”
Harry Ozinga

Succesvolle projecten

Via mijn kinderen Marije en Koen ben ik enkele jaren geleden het onderwijs in gerold. Ik merkte dat mijn kinderen veel behoefte hadden aan ontwerpen, zelf onderzoeken, dingen doen en maken. Op hun basisschool was hier weinig tijd en aandacht voor.

In 2014 werd ik door de directeur van de basisschool gevraagd om te helpen bij het geven van een impuls aan techniekonderwijs. Vanuit mijn instinct als ‘verbinder’, ging ik op zoek naar organisaties en bedrijven die een bijdrage wilden leveren.

Binnen enkele weken waren mooie kleinschalige projecten ontstaan. Bij het Corbulo College (vmbo-techniek) mocht een schoolklas langskomen om bijzondere kerstversieringen van hout en ijzer te maken. Bij museum Hofwijck mocht een klas als een ‘museumbende’ de nieuwe zolder gewijd aan de beroemde wetenschapper en uitvinder Christiaan Huygens, komen uittesten. In samenwerking met de BSO werd met een team meegedaan aan de First LEGO League, een competitie van programmeerbare robots.

Huygens Labs

Tijdens deze succesvolle projecten raakte ik besmet met het onderwijsvirus en besloot professioneel het roer om te gooien. Ik startte met het maatschappelijk bedrijf Huygens Labs om scholen te ondersteunen bij het verrijken van hun W&T-onderwijs.

Het eerste grote project van Huygens Labs was de opzet van het Techniekmenu Leidschendam-Voorburg, waarbij ik voor tien basisscholen een aantrekkelijk en betaalbaar aanbod aan techniekworkshops, leskisten en trainingen voor leerkrachten ontwikkelde. Het Techniekmenu heeft inmiddels zes jaar op rij met veel succes gedraaid en wordt ook voor het komende schooljaar (2020-2021) geheel opnieuw vormgegeven en verzorgd.

Ik houd van een praktische, hands-on aanpak. Zelf heb ik ook geruime tijd de proefjeslessen voor kleuters verzorgd. De nieuwsgierigheid van kleuters is fantastisch!

Kennisdeling

Ik ben een groot voorstander van kennisdeling. Samen me Suzanne Wardenaar schreef ik het boek Aan de slag met W&T onderwijs om mijn kennis en kunde te delen en leerkrachten te laten zien dat W&T niet zo moeilijk is, en vooral ook heel leuk!