Plusmenu 2019-2020

Naast het Basismenu biedt het Techniekmenu al jaren het zogenaamde Plusmenu aan. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit extra aanbod aan workshops, lessuggesties en materialen geclusterd in 5 thema’s:

 1. Ontwerpen
 2. Onderzoeken
 3. Duurzaamheid
 4. Programmeren
 5. Bouwen

Ontwerpen

Met betrekking tot ontwerpend leren is het Techniekmenu een samenwerking aangegaan met Samen in de Klas. Om leerkrachten te stimuleren om met ontwerpend leren aan de slag te gaan en te ontzorgen bij de voorbereiding van lessen is de zogenaamde ready to go ontwerpbox ontwikkeld. In de box zit een set met verbruiksmaterialen waarmee de volgende ontwerplessen kunnen worden uitgevoerd:

In het najaar van 2019 kunnen de Ready to go boxen bij het Techniekmenu besteld worden voor een bedrag van ca. € 30 per lesbox exclusief verzendkosten.

Daarnaast leent het Techniekmenu materialen uit zoals Make-Do, architectonische witte LEGO en 3D pennen waarmee ontwerplessen kunnen worden verzorgd door leerkrachten (of desgewenst techniekdocenten van het Techniekmenu).

Ook biedt het Techniekmenu zelf ontwikkelde workshops aan zoals architectuurles van een ‘echte’ architect, natuur als uitvinder en het plusklasproject Binckhorst 2050 waarbij leerlingen een wijk van de toekomst ontwerpen.

Tenslotte zal het Techniekmenu in haar nieuwsbrieven regelmatig tips geven over interessante (vaak gratis) lesbrieven zoals
Ontwerp je buitenles van het Wetenschapsknooppunt in Delft. 

Onderzoeken

Voor de groepen 1 -4 heeft het Techniekmenu enkele uitdagende ProefjesLabs ontwikkeld zoals Zeepbellen, Zweven en vliegen, Materialen, Water en Menselijk lichaam.

Voor het stimuleren van het onderzoekend leren werkt het Techniekmenu verder actief samen met Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3). C3 heeft enkele uitdagende nieuwe
digibord onderzoekslessen ontwikkeld die door het Techniekmenu actief gepromoot worden. Zo ontvangen alle scholen een goodybag met lesinstructies en labkaarten. De lessen kunnen desgewenst voor een meerprijs van € 75 worden verzorgd door een techniekdocent van het Techniekmenu.

In samenwerking met Naturalis zal het uitvoeren van
onderzoekjes rond bijen en hommels worden gestimuleerd voor leerlingen van groepen 6-8.

Duurzaamheid

Rond het thema duurzaamheid werkt het Techniekmenu actief samen met Science Centre Delft, Naturalis, Dunea, NME Den Haag en Samen in de Klas.

 • Via het Science Centre wordt de workshop Het Duurzame Huis aangeboden die in het Basismenu beschikbaar is. Deze workshop kan speciaal voor Techniekmenu ook op school worden uitgevoerd.
 • Samen met Naturalis wil het Techniekmenu scholen stimuleren met leerlingen eenvoudige onderzoekjes rond bijen en hommels uit te voeren.
 • Met Dunea wordt samengewerkt bij het aanbieden van de excursielessen bij Meijendel ‘Speuren naar Sporen’ en ‘Van bron tot kraan’. Deze laatste les wordt in het Basismenu aangeboden. Leerlingen die deze excursielessen volgen, kunnen ook een kijkje nemen in de nieuwe Duincampus (en avontuurlijk spelen in het Monkeybos).
 • De leskist Slakken kan via NME worden geleend. Voor de workshop Groene Energie wordt gebruikt van lesmaterialen van NME Den Haag.
 • In samenwerking met het Bètasteunpunt en IVN wordt de nature escaperoom aangeboden voor de bovenbouw.
 • Het Techniekmenu heeft met Samen in de Klas verschillende afvallessen ontwikkeld die actief onder de aandacht zullen worden gebracht. Na de zomervakantie ontvangen de scholen nadere informatie over deze lessen.

Tenslotte heeft het Techniekmenu ook enkele eigen lesmodules ontwikkeld zoals een Bijenles voor de onderbouw en de interactieve workshop Natuur als uitvinder voor de middenbouw.

Programmeren

Het Techniekmenu is voor programmeren een samenwerking aangegaan met Science Centre Delft. Scholen kunnen via het Techniekmenu workshops OZO-Bot, LEGO Mindstorm Programmeren of Build Your Own Robot boeken die bij het Science Centre worden verzorgd.

Met het Science Centre wordt nog onderhandeld over een kortingstarief voor scholen van het Techniekmenu. Na de zomervakantie is het kortingspercentage bekend. Het normale tarief is € 6 per leerling.

Ook heeft het Science Centre Delft een robotleskoffer in ontwikkeling die in de loop van het schooljaar bij scholen van het Techniekmenu uitgetest zal worden en vervolgens met korting door Techniekmenu scholen geleend kan worden.

Met het Delftse bedrijf Interactive Robotics zijn we in gesprek over de ontwikkeling van een plusklascursus over robots. Na de zomervakantie is nadere informatie beschikbaar.

Scholen die aan de slag willen met programmeerlessen Scratch kunnen gratis gebruik maken een
online cursus van de TU Delft voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Het Techniekmenu beschikt zelf over een aantal Beebots en matten waarmee programmeerlessen voor de groepen 1-3 kunnen worden verzorgd. Desgewenst kan tegen een meerprijs van € 75 per les ook een docent van het Techniekmenu programmeerlessen met de Beebot verzorgen.

Bouwen

Het Techniekmenu richt zich bij het thema bouwen op leren door te ervaren met het beschikbaar stellen van uitdagende materialen zoals Make-Do, architectonische witte LEGO, knikkerbanen en bamboe.  Bij de materialen kan tegen een meerprijs van € 75 een techniekdocent van het Techniekmenu bijgeboekt worden die de lessen verzorgt.

Tevens kan gratis een box met 35 set latjes geleend worden om een Leonardobrug te bouwen. Dit is een leuke en leerzame enegizer over constructies.

Daarnaast biedt het Techniekmenu enkele zelf ontwikkelde lesmodules aan zoals het ProefjesLab materialen, Bouwen in het Bos en architectuurles door een ‘echte’ architect.  Voor plusklassen is het nieuwe project ‘Binckhorst 2050’ beschikbaar dat zich richt op het ontwerpen van een wijk van de toekomst.