Techniekmenu 2017-2018 basistekst (tijdelijke pagina-niet gebruiken)

Ook dit vierde schooljaar is het Techniekmenu Leidschendam-Voorburg gericht op het verrijken van W&T-onderwijs op basisscholen in (de omgeving van) Leidschendam-Voorburg.

Voor alle 4.500 leerlingen wordt minimaal 1 uitdagende techniekworkshop georganiseerd (Basismenu). Daarnaast heeft Huygens Labs een aanbod aan extra lesmodules ontwikkeld (Plusmenu). Deze activiteiten zijn gratis of tegen een kostendekkend tarief te boeken.

Basismenu

Techniekdocente Toos Bartels verzorgt de technieklessen voor de groepen 1 t/m 5. Nieuwe lessen zijn het ProefjesLab Materialen voor kleuters, het ProefjesLab Optische Illusies voor groep 5 en de programmeerworkshop met de OZO-Bot voor groep 5. Twee techniekdocenten van het Corbulo College, John Koot en Bernard de Bruijckere, zijn dit schooljaar iedere vrijdag beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van de technieklessen voor de groepen 6 t/m 8 uit het Basismenu.  Nieuwe lessen richten zich op ontwerpend leren: 3D voor groep 7 en Raket voor groep 8. Shell verzorgt dit schooljaar wederom met het project Generation Discover deels de invulling van het Basismenu voor groep 8.

Lesaanbod Basismenu

Extra lessen (Plusmenu)

Een groot aanbod aan extra workshops, projecten en leskisten. Een aantal lessen zijn geschikt voor respectievelijk zowel groepen 3 en 4, groepen 5 en 6 en groepen 7 en 8. Naast het structurele aanbod is er ook adhoc aanbod zoals een bezoek aan een archeologische opgravingen en het uittesten van nieuwe lesmodules van Science Centre Delft

Lesaanbod Plusmenu

Nieuw: gastlessen van bedrijven

Nieuw dit schooljaar is een aanbod aan gastlessen en excursies van lokale bedrijven voor leerlingen van groepen 7 en 8. In samenwerking met het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt in de gemeente Leidschendam-Voorburg worden bedrijven geworven. Zo hebben bouwbedrijf Granneman en het innovatieve papierbedrijf PaperWise hun medewerking reeds toegezegd.

Lees meer

 Ondersteuning en inspiratie

Het Techniekmenu wil leerkrachten inspireren en ondersteunen om zelf W&T- lessen te verzorgen. Zo kunnen leerkrachten materialen zoals elektriciteitsmeters en zagen lenen bij het Corbulo College. Via een nieuwe Facebook-pagina worden leerkracht geïnformeerd en geïnspireerd over de praktische invulling van W&T-lessen. Ook heeft iedere school recht op een coachinggesprek.

Lees meer

Deelnemende scholen

Dit vierde schooljaar zijn de basisscholen Professor Casimirschool uit Voorburg (aangesloten bij scholenkoepel Panta Rhei) en basisschool De Trampoline (aangesloten bij scholenkoepel Lucas Onderwijs) nieuw toegetreden tot het Techniekmenu. De overige acht deelnemende basisscholen zijn: De Driemaster, De Dijsselbloem, De Vijverhof, Samenwerkingsschool Balans, Samenwerkingsschool Emmaus (verbonden aan Lucas Onderwijs) en Emmausschool, Essesteijn, De Lusthofschool, De Springplank en Pius X (verbonden aan Panta Rhei).

Partners

De kracht van het Techniekmenu zit in het netwerk van partijen dat een actieve bijdrage levert aan het W&T-lesaanbod voor de basisscholen.

Hoofdpartners van het Techniekmenu zijn het Corbulo College, Shell, Siemens, Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Science Centre Delft. De uitvoering van het Techniekmenu is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Fonds 1818 en Fonds 3SO.