Projecten

In opdracht van derden en in eigen beheer ontwikkelt Huygens Labs voor basisscholen en middelbare scholen uiteenlopende projecten en lesmodules gericht op onderzoekend en ontwerpend leren, zowel voor op school als voor na school.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van deze projecten. Een groot aantal andere projecten is al ontwikkelend en deze lijst zal in de komende tijd worden aangevuld met beschrijvingen van deze overige projecten.

Projecten voor basisscholen

  • Boomfeestdagproject
  • Winkelen van de toekomst
  • Ondernemingsproject Juice on Wheels

Projecten voor middelbare scholen

  • Corbulo College als shared service
  • Technasium in Leidschendam-Voorburg
  • Houtskoolbranden in het Archeon

Projecten voor buitenschools activiteiten

  • Corbulo College als shared service
  • Technasium in Leidschendam-Voorburg
  • Houtskoolbranden in het Archeon

 

Projecten voor basisscholen

Boomfeestdagproject

De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde de Nationale Boomfeestdag nieuw leven inblazen en vroeg Huygens Labs dit te organiseren. Als invulling van het project mocht groep 7 van basisschool De Vijverhof actief meedenken over de herinrichting van het Sijtwendepark. De leerlingen hebben de betrokken wethouders advies gegeven over het beplantingsplan en leuke activiteiten voor kinderen. Op de Boomfeestdag hebben de minderen bomen geplant en een tijdcapsule met boodschappen voor de toekomst begraven.

Betrokken partijen: gemeente Leidschendam-Voorburg, basisschool De Vijverhof, project Naar Buiten, Huygens Labs.

Meer informatie: Boomfeestdagproject


Winkelen van de toekomst

De plusklas van basisschool De Vijverhof heeft zich onder leiding van architecte Kiki Goudart van Huygens Labs verdiept in het winkelen van de toekomst. Casus van het project was de transformatie van winkelcentrum Leidschenhage naar The mall of the Netherlands. In groepjes hebben de leerlingen een ontwerp gemaakt voor een toekomstig winkelcentrum. Iedere leerling mocht zelf een eigen winkel van de toekomst ontwerpen en op schaal maken. Een excursie naar Leidschenhage was onderdeel van het project.

Betrokken partijen: Platform Economie Onderwijs & Arbeidsmarkt, winkelcentrummanager Leidschenhage, basisschool De Vijverhof en Huygens Labs.

Meer informatie: Winkelen van de toekomst


Ondernemingsproject Juice on Wheels

Groep 7 van basisschool Pius X wilde een ondernemingsproject uitvoeren en Huygens Labs heeft de klas gekoppeld aan ondernemer Peter Blesgraaf van Juice on Wheels. Peter heeft de klas gecoacht bij het uitwerken van een businessplan en tevens zijn sinaasappelfiets enkele weken uitgeleend aan de kinderen. Met de verkoop van sapjes en hapjes hebben de leerlingen € 1000 verdiend voor Unicef. Peter is weer op zoek naar nieuwe onderwijsuitdagingen. Welke school stapt in..?

Betrokken partijen: Juice on Wheels, basisschool Pius X en Huygens Labs

Meer informatie: Juice on Wheels

Projecten voor middelbare scholen

Corbulo College als shared service centrum

Het Corbulo College heeft samen met Huygens Labs en Platform Betatechniek een jaar lang verkend welke ondersteuning zij aan omliggende basisscholen kan leveren bij het verzorgen van technieklessen. De ondersteuning bestond uit het beschikbaar stellen van docenten, materialen en lokalen.

Betrokken partijen: Corbulo College, Lucas Onderwijs, basisscholen van het Techniekmenu en Huygens Labs.

Meer informatie: Corbulo College als shared service

Technasium in Leidschendam-Voorburg

Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètaonderwijs voor HAVO en VWO. Centraal binnen het Technasium staat het vak onderzoek & ontwerpen waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan opdrachten uit de praktijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg en de Spinozagroep hebben Huygens Labs gevraagd te verkennen wat de kansen zijn om een Technasium in Leidschendam-Voorburg op te starten. De verkenning is nog niet afgerond maar een Technasium in de gemeente lijkt kansrijk. Binnenkort meer nieuws

Betrokken partijen: gemeente Leidschendam-Voorburg, de Spinoza Groep en Huygens Lab

Meer informatie:  Technasium in Leidschendam-Voorburg

Ambachtelijk houtskoolbranden in het Archeon

Stichting de Vliegende Houtskoolbrander had een droom om het oude ambacht houtskoolbranden nieuw leven in te blazen. Huygens Labs heeft deze stichting ondersteund om voor het eerst in 50 jaar weer houtskool te maken met behulp van een meilers. De meiler is met behulp van Duitse meester houtskoolbranders gebouwd in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Leerlingen van het Technasium Het Groene Hart Lyceum hebben een milieu-effecten rapportage uitgevoerd naar de emissies naar lucht en bodem bij het houtskoolbranden.

Betrokken partijen: Stichting De Vliegende Houtskoolbranders, Archeon, Technasium het Groene Hart Lyceum en Huygens Labs.

Meer informatie:

Projecten voor buitenschools activiteiten

Natuurbelevingsarrangementen voor kinderen

de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Den Haag en Leiden werken gebiedsgericht samen om de recreatie in het buitengebied te bevorderen. Huygens Labs is gevraagd om samen met lokale ondernemers recreatieve natuurbelevingsarrangementen gericht op gezinnen en kinderen te ontwikkelen. Zo worden nieuwe schoolreisconcepten ontwikkeld en een avontuurlijke fietsroute Beleef het land langs boerderijen, zelfpluk moestuinen, streekwinkels en natuurspeelplaatsen

Betrokken partijen: Landschapstafel Duin Horst & Weide, project Naar Buiten, lokale recreatieondernemers en Huygens Labs

Meer informatie: Natuurbelevingsarrangementen

 Naschoolse techniek en natuurcursussen voor Sport & Welzijn

Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg verzorgt op 4 basisscholen in achterstandswijken brede schoolprogramma’s. De programma’s waren vooral gericht op sport- en creatieve activiteiten. Huygens Labs is ingehuurd om ook naschoolse techniek- en natuurbelevingscursussen te programmeren,

Betrokken partijen: Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg, Corbulo College, project Naar Buiten en Huygens Labs

Meer informatie: Overleven als Robinson Crusoe

Duurzame leefstijl in de praktijk

De gemeente Den Haag wil de komende jaren een duurzame leefstijl bij jongeren stimuleren via haar onderwijsbeleid. Huygens Labs is ingehuurd door de gemeente om mee te denken over concrete handelingsperspectieven en samenwerkingsmogelijkheden.

Betrokken partijen: gemeente Den Haag, Mastercircle, Haagse onderwijspartijen, bedrijven en Huygens Labs.

Meer informatie:  Duurzame leefstijl in de praktijk