Techniekmenu’s

Voor scholen kan Huygenslabs volledige Techniekmenu’s verzorgen. Een Techniekmenu is een samenhangend programma aan lesmodules ter verrijking van het W&T-onderwijs. Huygens Labs creëert hiervoor een platform aan lokale partners die een tastbare bijdrage willen leveren aan de W&T-lessen. Ook ondersteunt een Techniekmenu de scholen bij visievorming, borging van activiteiten en training van leerkrachten en ouders.

Techniekmenu Leidschendam Voorburg

Ga naar het Techniekmenu 2019-2020