Harrie Ozinga

Huygens Lab is de adviespraktijk van Harrie Ozinga.

Als ervaren organisatieadviseur ben ik gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening en het bouwen van samenwerkingsplatforms. Mijn kracht ligt in het creatief verbinden van ideeën, belangen, organisaties, mensen en middelen.

Ik spreek de taal van zowel het onderwijs en de overheid als het bedrijfsleven, en begrijp hun verschillende belangen en drijfveren. Door die slim te verbinden en hands-on te vertalen naar de praktijk, slaag ik erin te komen tot praktische, werkbare en betaalbare actie.

Bij het vertalen van WHY naar HOW en WHAT maak ik handig gebruik van succesvolle mechanismen uit andere sectoren, zoals:

  • Inzetten van VMBO-scholen als shared service centers voor basisscholen.
  • Gezamenlijke inkoop van (dure) materialen met een groep scholen die centraal worden beheerd en waarbij scholen betalen voor gebruik in plaats van bezit.
  • Inzetten op meervoudige waardecreatie door onder andere mensen met een verstandelijke beperking materiaalboxen te laten samenstellen die leerkrachten ontzorgen.
  • Inzetten op de ontwikkeling van halffabrikaten die met kleine maatwerktoevoegingen eenvoudig opschaalbaar zijn.

Harrie is de verbindende persoon tussen de diverse partijen in en rond het onderwijs en technische werkveld. Hij weet op een fijne én snelle manier vraag en aanbod goed aan elkaar te koppelen door gebruik te maken van zijn brede netwerk.John Koot, adjunct-directeur van het Corbulo College en partner en medeoprichter van het Techniekmenu.

Harrie weet jongeren te enthousiasmeren voor de eerste kennismaking met techniek en daarvoor de juiste verbinding te leggen met het bedrijfsleven dat daarop wil inspelen en aanhaken. Slim samenwerken, netwerken en verbinden zijn voor ons beiden ‘keywords’ in ons dagelijkse werk Kim van Loon, coördinator van het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Harrie denkt sterk vanuit leerling perspectief en vanuit de overtuiging dat vooral een praktijkbeleving het perspectief op de beroepshorizon kan vergroten. Dat samen met een out-of-the-box mentaliteit en pragmatische dadendrang zorgt voor concrete, uitvoerbare en aansprekende plannen en projecten. Eigenlijk gun je iedere regio en schoolbestuur een ‘Harrie’, om het (technisch) onderwijs die impuls te geven, die het verdient! – Judith Donkers, Secretaris Technetkring NWN en directielid Techniek College Rotterdam

Vanuit het EOA Platform Leidschendam-Voorburg heeft Harrie Ozinga projecten begeleid als externe opdrachtgever voor tweedejaars studenten Finance & Control aan de Haagse Hogeschool. In deze samenwerking heeft Harrie de studenten zowel inhoudelijk als procesmatig goed begeleid. De verantwoordelijkheid werd duidelijk bij de studenten gelegd door de studenten voor te houden dat het hun project was. Dat was spannend voor de studenten maar gelijk ook een mooie uitdaging. Bijsturing geschiedde alleen indien nodig door de studenten kritische vragen te stellen. Daarbij hielden Harrie en ik elkaar goed op de hoogte over de voortgang. Opvallend vond ik dat Harrie goed inschatte van wat ze aan konden. Mooi dat op deze wijze onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Eveline Kapteijn, Coördinator bij De Haagse Hogeschool